Zorg41 Summit 2016


Bent u geïnteresseerd in zorginnovatie? Wilt u samen met andere stakeholders uit het zorgnetwerk werken aan toekomstbestendige zorg? Dan is de Zorg41 Summit het evenement voor u!

De Zorg41 Summit vindt plaats op 29 september 2016 (onder voorbehoud). Het is een inspirerende dag vol uitdagingen en kansen. Boeiende sprekers belichten vanuit bijzondere invalshoeken uitdagingen in de zorg. Ook zullen ze ingaan op nieuwe oplossingen hiervoor in de vorm van zorginnovaties. De SMO-publicatie Van Zelfregie naar Zorginnovatie wordt gelanceerd en als deelnemer gaat u actief aan de slag met zorginnovatie in de Health Innovation Challenge en stimulerende workshops. De Zorg41 Summit is bij uitstek de mogelijkheid om uw netwerk in de zorg uit te breiden en samen te werken aan toekomstbestendige zorg. 

Waarom?
Nu: 
10 werkende Nederlanders zorgen voor 7 niet-werkende Nederlanders
2041: 10 werkende Nederlanders zorgen voor 9 niet-werkende Nederlanders 

Deze aantallen vragen om een herinrichting van ons zorgstelsel, zodat we nu en in de toekomst de kwaliteit van onze zorg kunnen behouden. Actieve samenwerking tussen zorgaanbieders, ondernemers, zorgverzekeraars en kennis- en onderwijsinstellingen is nodig om zorginnovaties te realiseren en de noodzakelijke transitie te versnellen.

Datum: 29 september 2016 (onder voorbehoud)
Tijd: 09:00-17:00 uur (onder voorbehoud)
Locatie: Erasmus Centre for Entrepreneurship, Rotterdam Science Tower 

Voor een uitgebreid verslag van de Zorg41 Summit 2015, klik hier.


De Zorg41 Summit is een initiatief van: 


In samenwerking met: