Het programma Zorgmedewerker van de Toekomst richt zich op het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg door het creëren van bewustzijn stimuleren van zelfregie. Hierbij is het essentieel dat de toekomstvisie van de organisatie bekend is bij de medewerkers en zij hier actief in meegenomen worden.

Doelen programma Zorgmedewerker van de Toekomst:

  • Inzicht genereren in de mate waarin de toekomstvisie en het strategisch (personeels-)beleid bekend zijn onder, en omarmd worden door de medewerkers.
  • Bewustzijn creëren onder zorgmedewerkers over veranderingen in het zorglandschap.
  • Zorgmedewerkers stimuleren en equiperen om de regie over hun loopbaan in eigen hand te nemen.
Opzet programma Zorgmedewerker van de Toekomst:

Het programma Zorgmedewerker van de Toekomst kan op basis van de wensen en specifieke context van de organisatie worden samengesteld uit verschillende modules:

A Workshop Zelfregie (basismodule);

B Beleidsanalyse;

C Medewerkersdialoog;

D Impactmeting.

Deze modules kunnen elk, zowel afzonderlijk als in een compleet traject, de zorgmedewerker aanzetten tot het creëren en realiseren van eigen kansen om duurzaam inzetbaar te worden. 

Het programma is zo vormgegeven dat er met minimale tijdsinvestering vanuit de organisatie een maximale impact bereikt kan worden. Het programma werkt als een katalysator voor verandering waarbij met behulp van de expertise en ondersteuning vanuit het programma medewerkers tot concrete acties aan worden gezet. Na afronding van het programma zijn de medewerkers zelf in staat om de regie te nemen en verdere resultaten te realiseren.

“Door de dialoog heb ik voor het eerst de kans gehad om op een laagdrempelige manier met het bestuur te kunnen spreken, hierdoor voelde ik me eindelijk gehoord” (Zorgmedewerker Maasstad Ziekenhuis)

De onderdelen in het programma waarbij de zorgbestuurders elkaar en/of het management samenkomen vinden plaats in de Rotterdam Science Tower. Een innovatieve omgeving die inspireert om na te denken over de toekomst door daar aanwezige zorginnovaties en nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook bestaat de mogelijkheid om deze programma onderdelen in-house, in de vertrouwde werkomgeving, te organiseren.

In dit rapport worden de verschillende modules uitgelicht met daarbij indicaties van de beoogde opzet en resultaten. De uiteindelijke uitkomsten zullen verschillen per organisatie.