Wat is de Health Innovation Challenge?  


De Health Innovation Challenge is onderdeel van de Zorg41 Summit. Tijdens de Health Innovation Challenge genereren MKB-ondernemers van binnen én buiten de zorgsector tezamen met gerenommeerde zorginstellingen uit heel Nederland ideeën en oplossingen voor essentiële organisatieoverstijgende uitdagingen in de zorg. Dit doen zij onder leiding van het ondernemerschaps-expertisecentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Het is dé kans om gezamenlijk aan de slag te gaan en deze uitdagingen aan te pakken. 
De Uitdagingen Voor de Health Innovation Challenge worden de meest voorkomende organisatieoverschrijdende uitdagingen van zorgaanbieders geselecteerd. U kunt hierbij denken aan het motiveren van beweging bij patiënten in ziekenhuizen, het creëren van een prettige en veilige thuisomgeving voor kwetsbare ouderen en het stimuleren van vrijwilligerswerk voor eenzamen. Proces


Tijdens de Health Innovation Challenge wordt op gestructureerde wijze het proces van idee naar innovatie doorlopen in drie opeenvolgende masterclasses: ‘Het Idee’, ‘De Toegevoegde Waarde’ en ‘Het Verdienmodel’.

‘Het Idee’

Ontwikkel nieuwe ideeën op basis van de gestelde uitdagingen in de zorg. Door de inzet van de nieuwste tools en technieken worden op basis van ieders expertise nieuwe ideeën gegenereerd en de juiste ideeën geselecteerd voor verdere ontwikkeling.

‘De Toegevoegde Waarde’

De beste ideeën lossen relevante uitdagingen van klanten op. De ondernemers gaan aan de slag met de uitdagingen in de zorg, ondersteund door relevante modellen, zodat ideeën en oplossingen ontwikkeld worden, die daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.

‘Het Verdienmodel’

Voor het doorontwikkelen van een idee of concept moet ook het verdienmodel erachter kloppen. Deze stap helpt een strategie te ontwerpen waarmee de waarde bepaald wordt, maar ook hoe deze waarde gevangen wordt voor een duurzaam verdienmodel op de lange termijn.Implementatie 

De winnaars van de Health Innovation Challenge ontwikkelen hun idee verder tot implementeerbare innovaties die klaar zijn om gefinancierd te worden in het vervolgtraject: de ECE New Business Cycle.