ZORG41

De zorgsector staat voor vele uitdagingen. Zo staan zorgorganisaties onder toenemende druk om efficiënter te werken in een complexe omgeving van zorgaanbieders, ondernemers, zorgonderwijs en kennisinstellingen. Ook wordt er in steeds sterkere mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Bepaalde zorg zal in de toekomst zodoende meer bij de patiënt thuis worden verleend, wat een herinrichting van zorg met zich mee brengt. De uitdagingen die met o.a. deze veranderingen gepaard gaan, vragen om gedreven zorgprofessionals en nieuwe verbindingen.

Op deze pagina vindt u alles over het project Zorg41 waarmee we werken aan het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland. Wij werken o.a. samen met Zorginstituut Nederland, Vilans, Mezzo, Microsoft, zorgvoorelkaar.com, CNV, Gemeente Rotterdam, deRotterdamseZorg en het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Onze expertise en frisse blik op de zorg delen we ook graag met u.  Versneld toekomstbestendige zorg realiseren, dat doen we samen!

Zorg41 is een initiatief van SMO Promovendi.

“Wij geloven dat wij met onze unieke combinatie van gemene delers (onze analytische skills, ambitie en maatschappelijke interesse) én diversiteit aan specialisaties (van filosofie en economie, tot biomechanical engineering, neurowetenschappen en geneeskunde) een onafhankelijke, frisse blik op de zorg kunnen bieden.” 

SMO LAB ZORG & WELZIJN

Om de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken heeft SMO het Lab Zorg opgezet. Hier werkt SMO samen met diverse partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap. Ook worden startups, studenten, promovendi en young professionals betrokken bij de activiteiten. Door hen te verbinden aan partners worden generatieoverschrijdende samenwerkingen aangegaan en denkpatronen doorbroken. Benieuwd wat wij naast het Zorg41 project nog meer doen binnen het thema Zorg & Welzijn? Lees dan verder of bekijk hier de Lab pagina.

SELECTIE VAN ONZE ACTIVITEITEN

Zorgmedewerker van de toekomst
Dit nieuwe programma richt zich op het 
realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg door zelfregie en het creëren van bewustzijn. Lees hier meer

Zorg41 Summit
Op de Zorg41 Summit worden de nieuwste 
inzichten en best practices gedeeld met meer dan 200 partners en stakeholders uit de zorg. 

Health Innovation Challenge
30 MKB-bedrijven om en rondom Rotterdam 
komen samen om oplossingen te ontwikkelen voor de toekomstige uitdagingen in de zorg. Meld u hier aan. 

Publicatie Zorg 41
“Patiënten moeten meer zelfregie nemen”, klinkt het steeds vaker in de zorg. Maar wat is zelfregie eigenlijk? Deze publicatie bevat een bundeling van essays en interviews over zelfregie, ieder met een andere bril. Voor meer informatie en om te bestellen, klik hier.

Lees hier meer over SMO en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen

NEWS FEED

‘We want you’ wint Health Innovation Challenge 2016

Rotterdam, 3 november 2016 – Vandaag vond de tweede editie van de Health Innovation Challenge plaats. Tijdens de Challenge bedachten 35 MKB-ondernemers in co-creatie met zorgorganisaties als het Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis en Pameijer oplossingen voor zeven cruciale uitdagingen in de zorg. Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie bij Gemeente Rotterdam, reikte de hoofdprijs uit aan het winnende idee: We want you.
Lees hier het persverslag.


Scenariodenken op NRC Live – Zorgtech
Donderdag 15 september 2016 vond het evenement Zorgtech van NRC-Live plaats in (Felix Meritus) Amsterdam. Tijdens dit evenement organiseerde SMO een workshop ‘Strategisch Scenariodenken in de Zorg’. Een gevarieerde groep deelnemers, waaronder business developers, consultants, bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers uit heel Nederland, gingen aan de slag met verschillende toekomstscenario’s onder leiding van jonge wetenschappers vanuit SMO. Lees hier het sfeerverslag. 

Vraagverlegenheid voor informele hulp: wat weten we en wat kunnen we eraan doen?
Gemeenten in Nederland doen in toenemende mate een beroep op mensen om hun sociale netwerk (meer) te activeren om in bepaalde zorgbehoeften te voldoen. Mensen moeten zelf actief op zoek gaan naar die informele hulp binnen hun eigen kring, maar in de praktijk blijkt dat vaak moeilijk te realiseren. Een van de obstakels die daarbij in de weg kan staan, is zogenoemde vraagverlegenheid. SMO Promovendus Mark Reijnders heeft dit fenomeen onderzocht voor de Gemeente Den Haag. Lees hier zijn blog.

Zorg41 Summit / Health Innovation Challenge 2016
Op 3 november 2016 vindt de tweede Zorg41 Summit plaats te Rotterdam. De Zorg41 Summit wordt georganiseerd door SMO in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Zorginstituut Nederland, Kamer van Koophandel en het Erasmus Centre for Entrepreneurship. VNO-NCW Regio Rotterdam sluit aan als nieuwe partner en levert met haar netwerkgroep Zorgpower een waardevolle bijdrage. Waarom de Zorg41 Summit? Lees hier het gehele persbericht.

SMO Promovendi op Schrijfweekend in Limburg
In het weekend van 6 tot en met 8 mei vond het eerste Schrijfweekend plaats met de SMO Promovendi van de labs Zorg & Welzijn en Duurzaamheid. De koffers werden ingepakt om een weekend lang de grote stad te verlaten en inspiratie op te doen voor, en een slag te slaan aan de lopende publicaties op een prachtige locatie in Limburg. We kijken terug op een succesvolle en inspirerende eerste editie van het Schrijfweekend, waar er hopelijk nog velen van zullen volgen!

Een blik op de community van SMO Promovendi: Bram Onneweer
SMO Promovendi groeit: steeds meer jonge, ambitieuze wetenschappers zetten hun kennis om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Maar wat doen de promovendi eigenlijk allemaal? Hoe hebben ze hun weg naar SMO Promovendi gevonden, en hoe werken zij samen met promovendi uit andere wetenschappelijke disciplines? In deze blog stellen we 10 vragen aan actieve SMO Promovendi. Promovendus en docent Bram Onneweer bijt het spits af. Lees het interview hier.

Promoties Ellen Dingemans en Bram Onneweer
Namens SMO en Zorg41 willen we SMO Promovendi Ellen Dingemans en Bram Onneweer hartelijk feliciteren met het behalen van hun promotie. Woensdag 9 maart 2016 verdedigde Ellen Dingemans haar proefschrift getiteld Working after retirement: determinants and consequences of bridge employment, een onderzoek naar werken na pensioen. Bram Onneweer verdedigde zijn proefschrift, getiteld Is the force with you? On the accuracy of human force perception’ op 23 maart. Zijn onderzoek gaat over menselijke krachtperceptie met als doel om mens-machine interactie te verbeteren. Een geweldige prestatie van beiden! 

Hoe wordt de zorgmedewerker, dé ‘Zorgmedewerker van de Toekomst?’
De resultaten van de zorgmedewerkersdialoog, georganiseerd op 8 februari 2016 door SMO Promovendi, deRotterdamseZorg en de Gemeente Rotterdam zijn geanalyseerd en verwerkt in een rapport dat nu online uitgekomen is. Zowel werkgevers als zorgmedewerkers hebben aangegeven dat zij verwachten dat de veranderingen in werkzaamheden niet alleen zullen worden veroorzaakt door digitalisering en robotisering in de zorg, maar ook door een toenemende verschuiving van zorg naar de patiënten thuis. Benieuwd naar meer resultaten van de zorgmedewerkersdialoog? Lees het volledige rapport hier. 

In beeld: zorgmedewerkers, -bestuurders en -opleiders over de ‘Zorgmedewerker van de Toekomst’
Op 8 februari organiseerde SMO Promovendi, deRotterdamseZorg en de Gemeente Rotterdam de zorgmedewerkersdialoog ‘Zorgmedewerker van de Toekomst’, waarbij medewerkers, werkgevers, opleiders en bestuurders uit de zorgsector met elkaar in gesprek gingen over de duurzame inzetbaarheid van de zorgmedewerker. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende dag die we in beeld hebben gebracht in een videoverslag. Om het videoverslag te bekijken, klik hier. Voor een sfeerverslag van de dag, klik hier.


VRAGEN?