“Zorgmedewerker van de Toekomst”


Er verandert veel in de zorg. Enerzijds wordt het zorgsysteem beïnvloed door technologische innovaties zoals robotisering en digitalisering. Anderzijds hebben we te maken met ingrijpende demografische verschuivingen waardoor het zorgsysteem zwaar onder druk komt te staan. Zorgorganisaties moeten hun werkwijzen aanpassen om aan te sluiten op deze ontwikkelingen en op de veranderende eisen van de samenleving. Daarbij is goede voorbereiding van zorgmedewerkers op de toekomst cruciaal. 

Indien het bij de medewerkers aan het benodigde bewustzijn, kennis en vaardigheden ontbreekt, kan de organisatie niet de noodzakelijke transitie doormaken. Het programma “Zorgmedewerker van de Toekomst” is speciaal ontwikkeld om zorgorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door het creëren van bewustzijn en het stimuleren van zelfregie van medewerkers in hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de kanteling naar toekomstbestendige zorg niet alleen top-down, maar ook bottom-up aangejaagd en kunnen innovaties in de zorg versneld gerealiseerd worden. 

Klik hier voor het gehele programma “Zorgmedewerker van de Toekomst”.