Workshop Strategisch Scenariodenken

In samenwerking met deRotterdamseZorg & TNO

 

Op de Zorg41 summit heeft SMO in samenwerking met deRotterdamseZorg een workshop ‘strategisch scenariodenken in de zorg’ georganiseerd. Strategisch scenariodenken is een methode om met onzekere toekomst factoren om te gaan, met als uiteindelijke doel de wendbaarheid van een organisatie te vergroten. Door middel van twee assen worden vier scenario’s geschetst. Scenariodenken is bij de overheid en het bedrijfsleven populair geworden nadat bleek dat Shell door middel van deze methode kon inspelen op de oliecrisis. Door toekomstscenario’s te schetsen kan er nagegaan worden welke situaties er wenselijk zijn en welke niet, om hier vervolgens op te anticiperen en naar een betere toekomst toe te werken.

Voor onderstaande scenario’s zijn de volgende onzekere factoren op de assen geplaatst: De mate van vraaggestuurdheid bovenaan en de mate van aanbodgestuurdheid onderaan op de verticale as. Op de horizontale as stond links weinig sociale zekerheid en rechts veel sociale zekerheid.
Na  een introductie van Sarike Verbiest over gebalanceerde flexibiliteit volgde een korte uitleg  over scenariodenken van SMO promovendi. Onder leiding van deRotterdamseZorg  zijn de deelnemers in groepjes de verschillende scenario’s uit gaan denken. Hieronder een korte beschrijving van de uitkomsten met voor- en nadelen van de uitgedachte toekomstscenario’s.  

 • Scenario 1: Volledig aanbodgestuurd en veel sociale zekerheid
  De werkgever wordt een bemiddelaar tussen de vraag vanuit de zorg en het aantal studenten van een opleiding. Met flexibele medewerkers die zelf hun opleidingen regelen en betalen. Er bestaat een kans op een toelage indien het een opleiding tot een beroep waarnaar veel vraag is.
 • Scenario 2: Volledig vraaggestuurd en veel sociale zekerheid
  Medewerkers zullen niet langer contracten hebben met de zorginstellingen maar met coöperaties. Dit geeft veel sociale zekerheid en resulteert in flexibele en breed inzetbare medewerkers.
 • Scenario 3: Volledig aanbodgestuurd en weinig sociale zekerheid
  In dit scenario zullen uitzendbureaus de opleidingen van medewerkers reguleren. Waardoor wisselende functies ontstaan met tijdelijke contracten en waar opleidingen, pensioen etc. eigen verantwoordelijkheid zijn.
 • Scenario 4: Volledig vraaggestuurd en weinig sociale zekerheid
  De werkgever gaat in de toekomst bepalen welke opleidingen medewerkers gaan volgen. Bij dit scenario hoort een riant sociaal netwerk en flexibele inzetbare  medewerkers

Onder leiding van Jacqueline Stuurstraat zijn de scenario’s inhoudelijk besproken en is er een discussie gevoerd over hoe de toekomst er uit kan zien onder de verschillende scenario’s. Door toekomstscenario’s te schetsen kan er nagegaan worden welke situatie wenselijk is en welke niet. Om hier vervolgens op te anticiperen om naar een betere toekomst toe te werken.