Workshop Strategisch Scenariodenken in de zorg

In samenwerking met EY

 

Het uitgangspunt van de workshop “Strategisch scenariodenken in de zorg”, die SMO Promovendi samen met de consultants EY heeft ontworpen en uitgevoerd, was om samen na te denken over belangrijke ontwikkelingen in de zorg in de komende jaren. De workshop begon met een presentatie van EY over de grote veranderingen in de zorg.  Daarna werden de deelnemers meegenomen in de vier toekomstscenario’s die ontwikkeld zijn door SMO Promovendi. Vervolgens werden de uit eerdere workshops verkregen positieve en negatieve aspecten van alle toekomstscenario’s aan de deelnemers gepresenteerd. Hierna kon het interactieve deel van de workshop beginnen. De deelnemers gingen in groepjes aan de slag en keken vanuit het perspectief van verschillende stakeholders (zorgverzekeraars, kennisinstellingen, technologiebedrijven, overheden en zorgaanbieders) naar de toekomst van de zorg. Voor deze stakeholders werden korte-termijn actiepunten bedacht waarmee de positieve punten van alle scenario’s behaald konden worden, zonder dat de negatieve punten werkelijkheid zouden worden.

Aan het einde van de workshop pitchten de deelnemers hun uitkomsten aan elkaar. Zij presenteerden hun concrete actiepunten, waarna alle overige deelnemers mochten stemmen welke drie actiepunten hen het meest haalbaar leek. Duidelijk is dat de verschillende scenario’s verschillende implicaties met zich meebrengen voor de toekomst van de zorg en de manier waarop betrokken mensen en organisaties met elkaar omgaan. De actiepunten met de meeste stemmen waren:

  • De zorgverzekeraar moet meer focussen op preventie door te investeren in technologie en een gezonde levensstijl te belonen.
  • Technologiebedrijven en kennisinstellingen moeten meer vanuit het perspectief van de burger ontwikkelen en de doelgroep meer betrekken bij deze ontwikkelingen.
  • De overheid moet zorgen voor onderwijs dat de zorgverlener van de toekomst opleidt.
  • De zorgaanbieder moet zorgen voor betere samenwerking en kennisuitwisseling. Zo moeten er bijvoorbeeld voor mantelzorgers communities/netwerken worden gecreëerd.