Workshop Samen lerend werken

 

De workshop begon met een presentatie van Hendrik Halbe, directeur van SMO, die vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer een succesverhaal neerlegde. Hierna startte er vijf rondetafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken werden de volgende thema’s besproken:

  1.     Samen lerend werken (Broedplaats)
  2.     Generiek / specifiek
  3.     Zorg en technologie
  4.     Strategische personeelsplanning
  5.     Leren op de werkplek
  6.     Een leven lang leren
  7.     Rotterdam als MBO-stad

Alle trekkers van deze onderwerpen hebben een pitch gehouden over hun ideeën en dilemma’s waardoor iedere deelnemer van de workshop zijn of haar keuze kon maken om aan te sluiten bij een van deze workshops. Tijdens de workshop zelf is er nagedacht over hoe zorg dilemma’s of casussen konden worden aangepakt en is hier met elkaar over gebrainstormd. Na een halfuur met elkaar rondom de tafels te hebben gezeten, zijn de groepjes gewisseld om ervoor te zorgen dat er weer nieuwe inzichten kwamen en deelnemers zich op verschillende thema’s konden verdiepen. De workshop is plenair afgesloten met een bespreking van de uitkomsten van de rondetafelgesprekken. Een aantal uitkomsten waren:

  • Er moet meer gesproken worden over een leven lang ontwikkelen, in plaats van leren.
  • Onderwijs en zorg dienen dichter bij elkaar gebracht te worden door leervragen te creëren. Wie is verantwoordelijk voor het stimuleren van de studenten.
  • Een laagdrempelige relatie tussen professionals en studenten draagt bij aan innovatief leervermogen om verder te komen en technologie te implementeren