Onderzoek naar toekomstbestendige zorg

Het zorgsysteem is aan veranderingen onderhevig door o.a. demografische verschuivingen. Zo is rond de ‘vergrijzingspiek’ van 2041, het aantal werkenden in Nederland vrijwel gelijk aan het aantal niet-werkenden. Deze veranderingen zijn niet op te vangen met een professioneel zorgsysteem alleen. Om de informele zorg in Nederland toekomstbestendig te maken hebben wij de vraag gesteld wat er moet gebeuren om de informele zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Hoewel veel onderzoek en beleid focust op de vergrijzingspiek, kijkt SMO Promovendi juist verder zodat er ingespeeld kan worden op de situatie die daarna ontstaat. SMO Promovendi doet daarom onderzoek naar de ontwikkelingen van de informele zorg na de vergrijzingspiek. Lees hieronder meer.

 

Zorg41 publicatie: ‘Van zelfregie naar zorginnovatie’

“Patiënten moeten meer zelfregie nemen”, klinkt het steeds vaker in de zorg. Maar wat is zelfregie eigenlijk? In hoeverre nemen mensen nu al zelfregie? En hoe kunnen we het mensen makkelijker maken om zelfregie te nemen? Op 3 november werd de nieuwe Jong SMO publicatie: “Van Zelfregie naar Zorginnovatie” gepresenteerd. Deze publicatie bevat een bundeling van essays en interviews over zelfregie, ieder geschreven met een andere bril. Door deze beelden te delen en te vergelijken neemt dit abstracte begrip concretere vormen aan. Een vorm waardoor we vooruit kunnen kijken naar nieuwe samenwerkingen en innovaties in de zorg. U kunt de publicatie hier bestellen.

Hoe wordt de zorgmedewerker, dé ‘Zorgmedewerker van de Toekomst?’

De resultaten van de zorgmedewerkersdialoog, georganiseerd op 8 februari 2015 door SMO Promovendi, deRotterdamseZorg en de Gemeente Rotterdam zijn geanalyseerd en verwerkt in een rapport dat nu online uitgekomen is. Zowel werkgevers als zorgmedewerkers hebben aangegeven dat zij verwachten dat de veranderingen in werkzaamheden niet alleen zullen worden veroorzaakt door digitalisering en robotisering in de zorg, maar ook door een toenemende verschuiving van zorg naar de patiënten thuis. Benieuwd naar meer resultaten van de zorgmedewerkersdialoog? Lees het volledige rapport hier

Zorg41 publicatie: ‘Een verkenning van de informele zorg van nu en in de toekomst’ 

Theo Hooghiemstra heeft op de ZORG41 Summit van 10 september het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de ZORG41 publicatie, ‘Een verkenning van de informele zorg van nu en in de toekomst’, van SMO Promovendi wordt het informele zorgnetwerk van nu én in de toekomst in kaart gebracht. Daarbij bevat de publicatie vier extreme, maar plausibele toekomstscenario’s die gezien kunnen worden als “snapshots” van het jaar 2041. Bestel de publicatie hier.

ZORG41 Netwerkanalyse

Nu beschikbaar in The Hague Governance Quarterly: de ZORG41 Netwerkanalyse over de rol en ontwikkeling van netwerken in de informele zorg op de lange termijn. Lees hier meer.