Zorg41 Summit 2016


In 2041 heeft de vergrijzingsgolf haar hoogtepunt bereikt: iedere 10 werkende Nederlanders dragen dan zorg voor 9 niet-werkende Nederlanders. Dit is bijna 1 op 1. Kunt u zich voorstellen wat voor invloed dit heeft op de zorgdruk? Zo bestaat er een grote kans dat u over 25 jaar als mantelzorger uw familielid of buurman ondersteunt. Daarnaast zal er in de toekomst veelvuldig een beroep worden gedaan op het vermogen van burgers om zelfregie te nemen. Wat betekent dit eigenlijk? Het is belangrijk om niet af te wachten en nu al na te denken over toekomstbestendige zorg. Daarom organiseren we op 3 november 2016 de Zorg41 Summit.

De Zorg41 Summit is er voor iedereen met interesse in zorginnovaties en met de ambitie om samen met stakeholders uit zorginstellingen, ondernemers, kennis- en onderzoeksinstellingen en zorgverzekeraars aan toekomstbestendige zorg te werken. Dit wordt gedaan tijdens de Health Innovation Challenge (alleen toegankelijk voor zorgaanbieders en ondernemers) en diverse stimulerende workshops, zoals Strategisch Scenariodenken in de zorg en Innovatie & Ondernemerschap voor zorgorganisaties. Deelnemers gaan dus niet alleen naar huis met nieuwe inzichten van sprekers en de nieuwe publicatie “Van Zelfregie naar Zorginnovatie” van Jong SMO, maar ook met vele nieuwe contacten en aangeleerde methoden om voorbereid de toekomst tegemoet te gaan.

Datum: 3 november 2016
Tijd: 12:30-18:30 uur 

Locatie: Erasmus Centre for Entrepreneurship, Rotterdam Science Tower 

Wilt u dit evenement niet missen? Meldt u dan hieronder alvast aan! 

De Zorg41 Summit is een initiatief van: 


In samenwerking met: