Workshop Innovatie & Ondernemerschap voor zorgorganisaties 


De workshop Innovatie & Ondernemerschap begon met een inspirerende introductie van Bas Ruyssenaars, zelf ondernemer en onder andere oprichter van Briljante Mislukkingen. Na wat eyeopeners gingen de deelnemers aan de slag met hun eigen ervaringen. Iedere deelnemer analyseerde zijn of haar laatst ondernomen project en identificeerde mogelijke probleemfactoren. In hoeverre kwamen de verwachting en het uiteindelijke resultaat overeen? En welke factoren hebben ervoor gezorgd dat de verwachting en de werkelijkheid van elkaar afweken? Tijdens de plenaire- en groepsdiscussie bleek dat vooral communicatie en complexiteit van organisaties factoren zijn die van invloed kunnen zijn tijdens het uitvoeren van een project. Op deze manier werd de nadruk gelegd op het feit dat een project dat anders loopt dan verwacht niet per direct een mislukking is, maar allemaal op hun eigen manier leerzaam en briljant zijn. In het tweede deel van de workshop was het dan ook het idee dat alle beperkingen van de huidige organisaties losgelaten werden en dat er geen grenzen waren bij het opzetten van een nieuw business idee. In groepen moesten de deelnemers één doel voor ogen nemen en dit idee uitwerken op een Business Canvas Model. Uiteenlopende interessante ideeën werden uitgewerkt, van een virtual reality bril voor (demente) ouderen tot visvijvers met een groot aanbod van mogelijke zorgprojecten. Als afsluiting van de workshop presenteerde elk groepje met een korte pitch hun business idee.