Health Innovation Challenge 2015
Uitdagingen in de Zorg

 

Tijdens deze challenge hebben 30 MKB-bedrijven uit Rotterdam en omgeving diverse oplossingen ontwikkeld voor toekomstige uitdagingen in de zorg. Organisaties als ErasmusMC, Laurens en het Havenziekenhuis hebben hiervoor concrete uitdagingen geformuleerd. Wethouder Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie Gemeente Rotterdam) heeft aan het einde van de dag de door de jury gekozen winnaars bekendgemaakt. De winnende groep bestaande uit onder andere Jet Karreman-Verkamman (manager productinnovatie De ZorgCentrale.nl) en Erik Fisscher (accountmanager Building Technologies Croon TBI) gingen aan de slag met de uitdaging om een veilige fysieke en sociale omgeving voor dementerenden te ontwikkelen. Oplossing? Het plaatsen van sensoren op lantaarnpalen die tezamen een track & trace systeem vormen waarmee dementerenden snel en efficiënt gevonden kunnen worden.

 De Challenges

De challenges zijn geformuleerd op basis van onderzoek van SMO Promovendi bij 100 stakeholders waaronder (academische) ziekenhuizen, zorgverzekeraars, zorgtechnologiebedrijven, mantelzorg-en vrijwilligersorganisaties en kennis- en onderzoeksinstellingen en komen voort uit de meest centrale uitdagingen waar de organisaties naar eigen zeggen de komende jaren voor staan.

1. Een veilige fysieke en sociale omgeving voor dementerenden

Door de toenemende vergrijzing zullen ziektes zoals dementie steeds meer voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de situatie in de Hoeksche Waard. In de Hoeksche Waard zullen veel gezinnen geconfronteerd worden met dementie. De verwachting is dat rond 2030 in sommige gemeenten van de Hoeksche Waard het aantal dementie/alzheimer patiënten zal stijgen met wel 100 procent. Tegelijkertijd moeten deze dementerenden steeds langer thuis blijven wonen. Hierdoor zal zowel de directe sociale omgeving (familie, vrienden, buren) als fysieke omgeving (huis, buurt, dorp) ingericht moeten worden om met, bijvoorbeeld, ouderen die de weg kwijt zijn om te kunnen gaan. Hoe richten we de fysieke en sociale omgeving zo in dat dementerenden veilig langer thuis kunnen wonen?

2. Detectie ziekte in vroeg stadium en zorg op maat

Voor zowel betere zorg als het reduceren van hoge zorgkosten is het cruciaal dat ziektes in een vroeg stadium geïdentificeerd worden. Tegelijkertijd dient er meer zorg op maat te komen, omdat er meer ouderenzorg noodzakelijk zal zijn en ouderenzorg complex is (ouderen krijgen vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd) waardoor hun situatie geen ‘one fits all oplossing’ toelaat. Daarnaast is de omgeving van iedere oudere anders en is het van belang om bij het verhogen van de zelfredzaamheid essentieel om te kijken naar de specifieke omgevingsfactoren van de oudere. Hoe ontwikkelen we technologie die op basis van algemene data en specifieke patiëntgegevens ziektes in een vroeg stadium correct identificeert en daaraan tegelijkertijd zorg op maat koppelt?

3. 80% van de metingen die de huisarts/psycholoog doet moet uitgevoerd kunnen worden door de patiënt zelf op een medisch valide wijze

Door de vergrijzing en de daarmee toenemende zorgdruk moet veel eerstelijnszorg (huisarts, eerstelijnspsycholoog) opgevangen worden door de cliënten zelf en hun persoonlijke netwerk. De communicatie tussen allerlei elektronische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners (domotica) speelt hierin een belangrijke rol. Bij de inzet van domotica en het uitvoeren van ‘thuismetingen’ speelt medische validatie een belangrijke rol, de informatie die verzameld wordt moet daadwerkelijk ook de juiste informatie zijn en geen foutieve, onbetrouwbare meting door externe invloeden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 80% van de metingen en tests die nu bij de huisarts en psycholoog worden uitgevoerd door de cliënt en/of zijn directe omgeving kunnen worden uitgevoerd op een medisch valide wijze?

4. Metingen die cliënten thuis uitvoeren moeten op een overzichtelijke en snelle wijze naar de huisarts/psycholoog worden verzonden zonder extra kostenpost voor zorgverzekeraars en zorgverleners

Er is veel technologie die het mogelijk maakt voor cliënten om thuis bijvoorbeeld diabetesmetingen te doen, de hartslag en de bloeddruk te meten, maar wat er allemaal bestaat qua technologische mogelijkheden is onoverzichtelijk voor veel partijen. Daarnaast fungeren de technische producten tot op heden als een ‘add-on’ doordat de gegevens nog niet op een efficiënte manier verwerkt en gecentraliseerd kunnen worden. Dit vormt een extra kostenpost voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Hoe zorgen we ervoor dat deze metingen en tests, die door de cliënt en zijn directe omgeving worden uitgevoerd, op een overzichtelijke en snelle manier naar de huisarts/psycholoog worden verzonden zonder dat dit een extra kostenpost voor zorgverzekeraars en zorgverleners met zich meebrengt?

5. Stimulering gezonde levensstijl bij mensen in de zorg (patiënt, mantelzorger en/of vrijwilliger)

Naast dat we de groeiende zorgdruk moeten opvangen, moeten we deze ook reduceren. Hierbij is een gezonde levensstijl belangrijk. Zo is het  bereiden  van  een  gezonde  maaltijd voor patiënten met bijvoorbeeld een psychische aandoening of dementie een  grote  opgave.  Ook voor mantelzorgers  en vrijwilligers is dit een moeilijke en tijdrovende bezigheid. Een gezonde levensstijl bestaat echter niet alleen uit goede voeding, maar ook uit genoeg beweging en actief sociaal bestaan.

Hoe kunnen we een efficiënt concept rond maaltijdbereiding vormgeven voor patiënten waarbij de elementen gezonde voeding, voldoende beweging en sociale contacten gecombineerd worden?

De Challenge Day – ECE Campus 10 september 2015


Programma
08.30                  Inloop
09.15                   Introductie pitches: Uitdagingen in de zorg
09.45                  Brainstorm-sessie
10.45                   Workshop – What’s the Value Proposition?
11.45                    Lunch
12.30                   Workshop – What’s the Business Model?
14.15                    Pitch your idea!
14:30-18:30       ZORG41 Summit
18:30                   Announcement winner Challenge Day

De opdracht: Genereer en ontwikkel op gestructureerde wijze ideeën en oplossingen voor de zorg-challenges


Tijdens de Challenge Day zijn de 30 mede-MKB-ondernemers in kleine teams aan de slag gegaan en hebben op gestructureerde wijze ideeën bedacht en ontwikkeld voor de challenges. Dit vond plaats onder begeleiding van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en diverse praktijk-experts.

Gebruikte modellen om ideeën te structureren

Om de ideeën op een gestructureerde wijze uit te werken, is onder andere gebruik gemaakt van het Business Model Canvas en The Value Proposition  Canvas. Alvorens de aanwezige MKB-ers hiermee aan de slag gingen, kregen zij van het ECE-team een korte maar gedetailleerde masterclass in het gebruik ervan. 

model 1 model 2

Pitchen van ideeën

Halverwege de middag kregen alle groepen de kans om hun ideeën te pitchen voor de jury met diverse soorten van professionals bestaande uit Erwin Koenraads (partner De Investeerdersclub), Ronald Nanninga (co-founder & CEO VirtualMedSchool) en Thijs Spigt (directeur TTO Erasmus MC). 

Lantaarn met sensoren wint Health Innovation Challenge

Wethouder Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie Gemeente Rotterdam) heeft aan het einde van de dag de door de jury gekozen winnaars bekend gemaakt. De winnende groep bestaande uit Jet Karreman-Verkamman (De ZorgCentrale.nl), Erik Fisscher (Croon TBI) Marte Stavenga (ExpertDoc) en Bram van Leeuwen (Redmax), gingen aan de slag met de uitdaging om een veilige fysieke en sociale omgeving voor dementerenden te ontwikkelen. Oplossing? Een netwerk van sensoren op lantaarnpalen, waarmee gesignaleerd kan worden of iemand een vooraf ingesteld netwerk verlaat aan de hand van RFID-technologie. Indien dit het geval is, kan er een bericht/signaal verzonden worden naar het netwerk van hulpverleners en mantelzorgers die hierop actie kunnen ondernemen.

Wethouder Struijvenberg: “Het creëren van een veilige en fysieke omgeving voor dementerenden wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dat is een grote uitdaging, omdat het aantal dementerenden helaas steeds groter wordt. Het concept om met lantaarnpalen met sensoren een netwerk te creëren waarmee dementerenden in de gaten gehouden kunnen worden en voorkomen kan worden dat zij weglopen, is interessant omdat het gebruik maakt van een reeds bestaande infrastructuur.”

De winnaars hebben deelname aan de New Business Cycle (begeleidingsprogramma van het Erasmus Centre for Entrepreneurship) gewonnen ter waarde van € 4.500,- per persoon. 

Met welke inspirerende oplossingen kwamen de andere ondernemers? 


Boodschappie (Corry)

Een app waarmee je fysieke hulp van een persoon/vrijwilliger/winkelbediende kan ontvangen bij het verzamelen van je boodschappen, je boodschappenlijstje kan scannen en contactloos kan betalen.

No-show reducer – challenge
No-show percentage verlagen via een no-show profiler waarbij patiënten gesegmenteerd worden op basis van bestaande data-systemen. Daarmee kan gekeken worden wat het beste werkt, bv. een sms/mail/telefoontje om de desbetreffende persoon aanwezig te laten zijn.  

 “Over de drempel”
Een matching-app voor de match tussen twee profielen: vrijwilligers en ouderen. Zo kan er bijvoorbeeld gezocht en gematcht worden op activiteit (bv. Chinees eten of spelletje Bridgen) en/of tijdsduur.

Emoties delen dmv breincommando’s – ruimte voor lecture room
Bestaand product waarbij breinactiviteit gemeten wordt en omgezet kan worden in fysieke signalen. Dit geeft een sterkere beleving van het momentum bij bijvoorbeeld games. De zorgsector kan hierbij als pilot gebruikt wordt.

‘Go Show Show’ – Corry helpen naar de bestemming te gaan
Het voorbeeld: Corry uit het ‘Boodschappie’-idee kan tegen betaling naar de supermarkt geholpen worden door een tweede persoon. Om Corry en de tweede persoon bij elkaar te brengen kan er een platform of app ingericht worden. Bekostiging hiervan en van de daadwerkelijke dienst kan op diverse wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld door de zorgverzekering, het verzorgingstehuis waarin Corry verblijft of door Corry en overige geïnteresseerden zelf. Door deze insteek kan het platform zelfvoorzienend zijn en blijven. 

Leefboulevard
Een fysieke plek die gecreëerd kan worden rondom de zorg, waar bv. dementerenden ‘dementie-proof’ kunnen wonen en winkelen. Voor de opzet hiervan kan een co-operatie worden gevormd tussen de diverse zorg-organisaties en -partijen (bv. zorgverzekeraars en ziekenhuizen, apothekers).

De Blended Care
Een online platform waar gecommuniceerd kan worden met en tussen zorgverleners, verzekeraars, overheid, etc. (Thuis)meetresultaten kunnen er naar toe gestuurd worden. Apps & devices kunnen hier ook mee communiceren.

Conclusie


Kortom,  een waardevolle dag: ondernemers konden sparren met mede-ondernemers, zorgorganisaties en -instellingen en hebben geleerd om innovatie-processen structureel vorm te geven.

De Health Innovation Challenge 2015 is op initiatief van de Gemeente Rotterdam georganiseerd in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel Rotterdam, Stichting Maatschappij en Onderneming en het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Voor meer informatie over de New Business Cycle van ECE: Jorg Lescher, Tel: 06-13 36 50 99, E: lescher@ece.nl, I: www.ece.org. En voor meer informatie over het Cluster Medisch en Zorg van de gemeente Rotterdam: Tessa Vreeken, accountmanager: Tel: 06-13 36 50 99, E: tr.vreeken@rotterdam.nl

De Challenge eigenaren:


De Health Innovation Challenge is een initiatief van:

ZORG

ZORG

In samenwerking met: