1. Hoe ben je in aanraking gekomen met SMO Promovendi?
“Ik was al op zoek naar iets maatschappelijk relevants om naast mijn PhD te doen. Tijdens je promotie ben je met zo’n afgebakend onderwerp bezig, soms is het goed om daar uit te komen en je af te vragen wat er daarbuiten gebeurt. Ik ben toen per toeval in contact gekomen met SMO Promovendi, omdat een collega van mij werd gevraagd. Hij heeft zich uiteindelijk niet bij SMO Promovendi aangesloten vanwege een te druk schema en heeft mij toen aangedragen.”

2. Hoe lang ben je al betrokken bij SMO Promovendi?
“Ongeveer 1,5 jaar nu, zowel bij het eerste als bij het tweede traject. Ieder jaar formuleert SMO Promovendi een nieuwe onderzoeksvraag. Vorig jaar had die betrekking op de informele zorg na de vergrijzingspiek, en nu focussen we ons op zelfregie. Ik ben al snel onderdeel geworden van het kernteam.”

3. Wat doe jij zelf allemaal voor SMO Promovendi?
“Ik zit in het kernteam, wat betekent dat ik het team help aansturen. Voorheen heb ik veel meegewerkt aan de publicatie, aangestuurd bij workshops en evenementen gehost. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan bij de Zorgmedewerkersdialoog op 8 februari. Dat soort dingen vind ik heel leuk om te doen. Verder ben ik sinds kort bezig met de HR van SMO Promovendi, zoals de werving van nieuwe mensen voor SMO Promovendi. Mijn sterke kant zit ‘m in aansturen en coachen. Door mijn kritische blik hoop ik mensen te helpen met gedegen feedback, iets waar ze wat mee kunnen.”

4. Waar is SMO Promovendi momenteel mee bezig?
“Het formele antwoord op deze vraag komt eigenlijk overeen met wat SMO breed doet, namelijk het onafhankelijk analyseren van maatschappelijke problemen. Niet per se oplossingen bedenken, maar bewustzijn creëren onder verschillende stakeholders, en dat vanuit een multidisciplinaire invalshoek. De ene discipline ligt dichterbij sommige maatschappelijke problemen dan de andere, maar je bent altijd gedwongen om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken omdat je samenwerkt met andere disciplines. Op deze manier krijg je te maken met andere inzichten die je kunt toepassen in je eigen onderzoek. Ik denk dat we elkaar daardoor echt versterken en open en onbevooroordeeld onderzoek doen.”

5. Je bent recentelijk gepromoveerd, kun je meer vertellen over het onderwerp van je promotie?
“Ik heb onderzoek gedaan naar menselijke krachtperceptie om mens-machine interactie te verbeteren. Het idee daarachter is dat je wilt voelen wat de robot ‘voelt’. De krachten worden gemeten bij de robot en terug gestuurd naar de mens, waardoor de mens de krachten kan voelen. De vraag die ik in mijn proefschrift heb onderzocht is hoe nauwkeurig wij die krachten kunnen waarnemen en genereren.”

6. Hoe zet je je kennis die je tijdens je promotietraject hebt opgedaan in voor SMO Promovendi?
“Dat is niet direct toepasbaar, het is namelijk heel fundamenteel onderzoek. Wat ik wel meeneem is de aanpak van projecten, dus bijvoorbeeld problemen in kaart brengen en onderzoek afbakenen.

Dat is dus meer de methodologische kant. Wat ik trouwens wel meeneem is de invloed van technologie op zorg. Wat dat betreft ben ik wel thuis in onderwerpen die over de ‘robotisering’ van de zorg gaan.”

7. Welke kansen zie jij voor SMO en SMO Promovendi?
“Ik zie enorm veel kansen, alles op het gebied van zorg verandert namelijk. Je ziet dat technologie langzaamaan geaccepteerd wordt, dat is al een hele ontwikkeling. SMO kan daarin een hele goede rol spelen, door een kritische blik te werpen op de dingen die er zijn en die er nog gaan komen. Zoals met zelfregie in de zorg: iedereen heeft het erover maar er is niemand die het begrip echt begrijpt. Wij doen dat dus wel, en daarmee helpen we andere organisaties weer op weg. Verder willen we uiteindelijk 100 promovendi hebben, dus daar doen we nu ons best voor!”

“Qua nieuwe onderwerpen zie ik veel kansen voor bewustzijn over voeding en gezondheid op individueel niveau. Iedereen is daarmee bezig, het is een populair maatschappelijk thema geworden. Maar hoe moeten we eigenlijk tegen deze trend aankijken? Je ziet dat mensen zich tegen wetenschappers keren omdat ze bang zijn dat de voedingsmiddelenindustrie of farmaceutische industrie erachter zit. Tegelijkertijd geloven ze wel allemaal cultverhalen. Ik ben ervan overtuigd dat je bedrijven hierin kan meenemen, die hebben interesse in dat thema. En omdat wij als SMO en SMO Promovendi onafhankelijk zijn, is onze geloofwaardigheid een stuk groter dan dat van andere merken en organisaties.”

8. Je bent nu ook werkzaam als docent op de Haagse Hogeschool, hoe zien je werkzaamheden eruit?
“Ik werk 3 dagen in de week bij de Haagse Hogeschool als docent op de afdeling Bewegingstechnologie. Ik geef vakken zoals sterkteleer en biodynamica. Ik bereid lessen voor, ik geef lessen, ik begeleid studenten en ik woon veel vergaderingen over onderwijsvernieuwing bij.”

9. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
“Ik wil graag onderwijs en onderzoek blijven combineren, en beiden elkaar laten beïnvloeden, dat vind ik het mooiste wat er is. Over 5 jaar hoop ik een meer aansturende rol te hebben. Nu moet ik vooral nog veel leren als docent. Ook wil ik graag betrokken blijven bij SMO, in een inhoudelijke of adviserende rol. Het leuke bij SMO en SMO Promovendi vind ik dat je snel resultaat ziet. Na de Zorg Summit en Zorgmedewerkersdialoog bijvoorbeeld merk je gewoon dat het opgepakt wordt en dat men bereid is om actie te ondernemen. En daar blijft het niet bij; er wordt ook echt actie ondernomen door de verschillende betrokken partijen.

Zo was er bijvoorbeeld een medewerker die de hoop op een gesprek met iemand van het management al had opgegeven. Die heeft vervolgens een campagne opgezet na een gesprek met haar leidinggevende. De zorg is heel conservatief en de communicatie tussen de verschillende lagen is heel slecht. Met toenemende druk willen mensen meer eigen regie, meer zelf kunnen kiezen. SMO kan daarin bewustzijn creëren. Er is geen goed of fout.”

10. Wat voor extra lab zou er volgens jou moeten komen binnen SMO Promovendi?
“Ik denk dat een lab voor sociaal bewustzijn of sociaal begrip een goed idee zou zijn. Je ziet nu zoveel strijd tussen verschillende culturen, volken, inkomensklassen en ga zo maar door. Er is veel onbegrip tussen mensen. Mensen geloven alles zolang ze willen dat het waar is of dat ze bang zijn dat het waar is. Ik zie de noodzaak om mensen over grenzen heen te laten kijken en stil te laten staan bij wat er gebeurt in hun omgeving. Ik denk dat SMO een groot aandeel heeft in het creëren van bewustzijn, en dat is heel belangrijk met alle ontwikkelingen in de wereld.”


Meer weten over SMO Promovendi? Kijk hier.